A  2017.10.16-án megrendezett gyakorlatorientált szakmai napunk  témája a lemorzsolódással fenyegetett intézményeknek szóló szakmai segítségnyújtás volt.

A szakmai nap fókuszában a  megvalósítható, már kipróbált „Bencs modell” állt.  A NYSZC Bencs László Szakközépiskola betekintést adott a jelzőrendszer struktúrájába,kohéziójába. Az iskola hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésével foglalkozó intézmény, amely esélyt teremt diákjainak a munkaerőpiacon szakképzett munkaerőként történő elhelyezkedésére. Ezzel lehetővé téve egy minőségileg jobb élet feltételeinek a megalapozását.
A szakmai nap mottója : a jó gyakorlat  amelynek keretében minden részletre kitérő, hiteles beszámolót kaptunk arról, hogy ez az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat miként tartja védőhálójában, hogy biztosítsa számukra a második esély lehetőségét. A jelzőrendszer kiépítését, annak minden egyes részvevőjének  becsatornázását tekintik a tanulók megtartásának alappilléreként.
Kallós Angéla szakoktató, intézményvezető helyettes bemutatta az iskola történetét, beszélt az intézmény struktúrájáról, arról, hogy miként működik náluk a Híd- program, mit tesznek meg azért, hogy minden egyes tanuló személyes figyelmet kapjon.
Fényes Mónika szociálpedagógus részletes betekintést nyújtott abba a megtartó, áldozatos munkába, amellyel a gyermekek középpontban, szeretve  érzik magukat. A bevett gyakorlat azt igazolja, hogy sokkal jobb eredményt hoz a probléma azonnali kezelése, mint a késleltetett, későbbi intézkedések.
Szatmári Ágnes iskolapszichológus, pszichológus tanár  elméleti ismeretekkel is gyarapította a tudásunkat. Bevezetette a részvevőket a Gordon módszerbe, melynek elemeit úgy a gyakorlati munkában, mint a magánéletben sikeresen lehet alkalmazni. Például:a „kettős beszélgetések” keretében preventíven, hatékonyan előzhető meg a felmerülő probléma  még annak explorálása előtt.
Hajcsákné Berecz Anikó szakoktató, gyakorlati oktatásvezető képekkel illusztrálta a intézmény fennállása óta a különböző színhelyeken, de azonos szellemiségben történő szakmai munkát. A képek is arról győzték meg a résztvevőket, hogy dolgozni csak szeretetben,önfeláldozó munkával lehet igazán eredményesen.
A beszámolók után  egy-egy konkrét esetet dolgoztak fel a kollégák csoportokban, készítettek tervet arra, hogy ők milyen lépéseket tennének az adott esetben, milyen szakmai segítséget vennének igénybe. Élénk vita keretében sok olyan probléma, kérdés merült fel, amelynek tisztázása után számos, a saját intézményükben is használható tapasztalattal, ötlettel, megerősítéssel távoztak a résztvevők.

A szakmai napon készült fényképek megtekinthetők a Galériában.

Megosztás