Az egyházi iskola igényes és sajátos nevelő intézmény (kerekasztal-beszélgetés).

Hermann Zoltán - Varga Júlia: Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (szerk.): Társadalmi riport 2016 – Tanulmánykötet. Tárki, Budapest, 2016. 311–333. 

Juhász Ferenc A katolikus iskola szereplői és szerepe. Vigilia 2017/5.

Kopp Erika: Egyházi iskolák tanulói összetételének vizsgálata – felekezeti különbségek a kompetenciamérések háttérváltozóinak elemzése alapján. In: Pusztai Gabriella - Lukács Ágnes (szerk.) Közösségteremtők: Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014. 197–224.

Kopp Erika:   A magyarországi egyházi iskolák tanulóinak teljesítményei és a pedagógiai hozzáadott érték

Korzenszky Richárd: Új korszak az egyházi oktatásban. Vigilia 2017/5.

Lukács László beszélgetése Komáromi Máriával, Kőrösiné dr. Merkl Hildával, Fülöp Ernővel, Gulyás Zsolttal az egyházi iskolákról. Vigilia 2017/5.

Morvai Laura: Pedagógusok a fenntartóváltás után. Egyházi iskolává válással kapcsolatos pedagógus továbbképzések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Pusztai Gabriella - Lukács Ágnes (szerk.) Közösségteremtők: Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014. 225–249.

Morvai Laura: Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően. Doktori értekezés, 2017,

Neuwirth Gábor: A felekezeti iskolák eredményességi és „hozzáadott érték” mutatói. Educatio 2005/5, 502–518. 

Pusztai Gabriella - Bacskai Katinka: A PISA és a fenntartói sokszínűség. Educatio 2015/2, 39–49. 

Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.

Pusztai Gabriella: Vallásosság és pedagógiai ideológiák. Educatio 2011/1. 548-61. 

Pusztai Gabriella: Felekezeti oktatás új szerepekben. Educatio 2014/1. 50-66. 

Pusztai Gabriella – Török Balázs: Egyházi fenntartású iskolák. Vigilia 2017/5.

Ternyák Csaba: A katolikus közoktatási intézményrendszer bővülése. Vigilia 2017/5.

Tomka Miklós: A felekezeti oktatásügy társadalmi megítélése. Educatio 2005/3. 492–501.

 

Megosztás