A Nemzeti Tehetség Program meghirdette a „Köbüki” tehetséggondozó tanári ösztöndíj 2023 című pályázatát.

A pályázat célja a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika (digitális kultúra), vagy ének-zene szakos, a tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok, oktatók megbecsülése, szakmai elismerése, a tehetséggondozás keretében végzett szakmai tevékenység ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában. A nyertes pályázó 2023. szeptember 1-től 2024. június 30-ig (10 hónapig) 75 000 Ft/hó
ösztöndíj-támogatásban részesül.

Kritérium: A  pedagógus magyarországi középfokú oktatási intézményben legalább 3 éves, pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és jelenleg is magyarországi középfokú oktatásban tanít.

További információ: https://emet.gov.hu/kobuki-tehetseggondozo-tanari-osztondij-2023-a-palya...

Pályázati útmutató: https://emet.gov.hu/app/uploads/2023/08/Palyazati_felhivas_KOBUKI_23.pdf

 

Pályázat határideje: 
2023. szeptember 21
Pályázók köre: 
Pedagógusok
Hatáskör: 
Országos
Megosztás