Pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismeretek az oktatás- nevelésben

Ezen az oldalon olyan módszertani segédanyagokat, pszichológiai, pedagógiai témákat talál, ami az oktatási-nevelési munkát támogatja  amindennapokban. 

A célunk az, hogy a tantárgyhoz nem köthető képzésekkel, továbbá az oldalon található információkkal minél szélesebb területet átfogva nyújtsunk elméleti és gyakorlati segítséget a pedagógusoknak a mindennapi munkájukhoz, és ezáltal támogassuk azt a szükséges szemléletváltást, ami nélkülözhetetlen a mai kor hatékony nevelés-oktatásához és így a boldogulásához.

A  tantárgyakhoz nem köthető címszó alatt a következő témákhoz talál segtíséget: módszertan, HHH-s, SNI-s, BTMN-s, ADHD-s, tehetséggondozás, fejlesztőpedagógia, osztályfőnöki, kollégium, drámapedagógia