ZÖLD HÁZIRENDDEL…

a Teremtés védelméért

A Katolikus Pedagógiai Intézet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézetével együttműködve felhívást intéz a teremtésvédelem ügyét kiemelt területnek tekintő intézményekhez. Valljuk, hogy a teremtésvédelem nem szabadon választható feladat, hanem a jövőnk érdekében tett kötelező lépés.

A felhívás célja: Az intézményeknek mint közösségi színtereknek, fontos dokumentuma a Házirend. Szabályozza mindennapi életüket. Kérjük a pedagógusokat, alkossanak egy Zöld Házirendet, mely a saját Házirendjükkel egységet alkotva, fókuszba helyezi a teremtésvédelem területét, a saját maguk számára megfogalmazott, megvalósítható ötletekkel!

Tegyék a felhívás segítségével közkinccsé, milyen tevékenységeket, célokat tűznek ki annak érdekében, hogy a környezettudatos szemléletet erősítsék, a teremtés iránti tiszteletet megmutassák, jó gyakorlattá tegyék! Lokális szinten a hiteles, tudatos magatartási minta kialakítása legyen alapvetés!

A felhíváshoz csatlakozók köre: Bármely katolikus fenntartású intézmény pedagógusa, pedagógusközössége (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképző iskola, technikum).

A felhívás tárgya: Egy dokumentum megalkotása, amely egy komplett intézményi víziót fogalmaz meg, majd maximum10 pontban konkretizálja a vízió megvalósítását tömören, minden szereplő számára érthetően. Egy átgondolt, a közösség által betartható, a helyi lehetőségeket figyelembe vevő Zöld Házirend összeállítását kérjük, amely dokumentum, illetve az abban foglaltak betartása nagy lépés lehet a teremtésvédelem ügyében.

A mindennapok során, mindenki által (az adott korcsoport életkori sajátosságainak megfelelő) megvalósítható elvárásokat fogalmazzanak meg, s azokat szedjék pontokba! Ötletes piktogramokkal is segíthetik a „befogadást”.

Ajánlott irányadó dokumentum a Ferenc pápa által írt Laudato sí’ enciklika.

A dokumentum szerkezete:

  • az intézmény (célcsoport) teremtésvédelmi alapgondolata, víziója;
  • az elérendő cél megvalósítási terve 10 pontban;
  • zárszó a szemléletformálás jelentősége, a felelősségtudat növelése, az aktivitások szorgalmazása jegyében.
     

Terjedelem: legfeljebb kettő A/4-es oldal terjedelmű (Times New Roman betűtípus, 1,5 sortávolság, 12-es betűméret, 2 cm-es margó) PDF dokumentum.

Kérjük az óvodapedagógusokat, pedagógusokat, csatlakozzanak felhívásunkhoz, legyenek aktív részesei a szemléletformálásnak! 

A pályázat kategóriái, célcsoportjai:

I. kategória       óvoda

II. kategória       alsó tagozat

III. kategória       felső tagozat, gimnázium 5-8. évfolyam

IV. kategória       gimnázium 9-12. évfolyam

V. kategória       szakképző iskola, technikum

A pályázat nevezzen meg egy kiválasztott célcsoportot, de a munka természetszerűleg átívelhet több kategórián, célcsoporton, az intézmény jellegének megfelelően.

A pályázat benyújtása: Kérjük, a pályaműveket digitális formában juttassák el hozzánk az alábbi űrlap kitöltésével, a dokumentum feltöltésével. Egy intézményből minden kategóriában, legfeljebb három Zöld Házirend küldhető be.

Az űrlap a Google Forms űrlapkészítőjével készült, megnyitásához gmail-es e-mail-cím és bejelentkezés szükséges.

https://bit.ly/felhivas-zold-2024

A pályaművek értékelése: A pályaművek zsűrizését a Katolikus Pedagógiai Intézet által felkért szakemberek végzik.

Az értékelés főbb szempontjai: a kiírásnak megfelelő témaválasztás, a megadott feltételek betartása, megvalósíthatóság, a helyi sajátosságok figyelembevétele. A zsűri komplex módon értékeli a pályaművet, annak irányultságát, az anyag szemléletformáló, a közösségalapú megoldásokat szorgalmazó meglátásait.

A benyújtás határideje: 2024. június 30.

A pályázat nyerteseinek díjazása:

I. helyezettek:    80 000 Ft

II. helyezettek:   60 000 Ft

III. helyezettek:  40 000 Ft

Az eredményhirdetés időpontjáról a későbbiekben értesítést küldünk. A helyezettek ünnepélyes díjkiosztón vehetik át jutalmukat. 

A pedagógus/pedagógusok a pályázat benyújtásával:

  • elfogadja/ják a pályázati kiírás feltételeit;
  • nyilatkozik/nak arról, hogy a beadott pályamű a saját tulajdonát képezi/k és nem sérti/k mások szerzői jogait;
  • hozzájárul/nak, hogy a pályamunka részleteiben vagy teljes egészében a KaPI honlapjára felkerülhessen.
     

Kérjük az óvodapedagógusokat, pedagógusokat, csatlakozzanak felhívásunkhoz, legyenek  részesei a szemléletformálásnak!

Köszönjük a pedagógusok munkáját, a szemléletformálásra irányuló aktivitását!

Bizakodással várjuk a Zöld Házirendeket!

A felhívás itt letölthető (PDF)

 Szervezési információk : 
Nagyné Hoóz Rita
 hooz [dot] ritaatkatped [dot] hu
 (+36 1) 479 3010

 

Hatáskör: 
Katolikus intézményeknek meghirdetett
Jelentkezők/résztvevők köre: 
Pedagógusok
Jelentkezési határidő: 
2024. június 30
, Megosztás